giften

Wilt u het werk van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg ondersteunen? Dat kan op twee manieren: door documentatiemateriaal af te staan of middels een financiële bijdrage.

 

Materialen

De stichting inventariseert en archiveert de geschiedeins van kruisen en kapellen en ander klein-religieus erfgoed in Limburg. Om dit goed te kunnen doen, ontvangt de stichting graag documenten, boeken, foto's, films en andere documentatie over kruisen, kapellen en daarmee verbonden tradities in Limburg. Wilt u de stichting materialen aanreiken? Neem dan contact met ons op. We maken ons archief graag zo compleet mogelijk. Stuur e-mail of bel op maandag of woensdag naar 0475-386747.

 

Financiële bijdragen 

Uiteraard zijn wij ook blij met uw financiële ondersteuning. De stichting werkt met een klein budget en is voor al haar activiteiten afhankelijk van bijdragen van derden. De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg is een zogeheten kerkelijke instelling en op basis daarvan erkend als Anbi-instelling. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

Wilt u ons werk financieel ondesteunen? Dat kan. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester.

Ook kunt U donateur worden van de stichting vanaf € 25,00 per jaar.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.