geschiedenis

Geschiedenis

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg is al meer dan zestig jaar actief. Hieronder een beknopt historisch overzicht van enkele hoogtepunten uit de geschiedenis, bijgewerkt t/m 2016.

1954
Op initiatief van de heren L.L. Mertens en J.W.G. Huysmans richt bisschop Mgr. G. Lemmens van Roermond de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg op.

1960
In samenwerking met parochies en gemeenten wordt een eerste inventarisatie gemaakt van kruisen en kapellen in Limburg.

1992
De stichting brengt de eerste Nieuwsbrief uit en deze Nieuwsbrief is de voorloper van het huidige tijdschrift ‘Kapellen en Kruisen’.

1994
De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg organiseert, in het kader van haar veertigjarig bestaan, op 2 september een internationaal symposium in Maastricht. Daarnaast wordt er een tentoonstelling gehouden in het gouvernement die in een tijdsbestek van elf dagen vijfhonderd bezoekers trekt.

1995
Vanaf dit jaar worden de bestaande contacten met de plaatselijke groeperingen verstevigd.

2000
Start van een zo volledig mogelijke en uniforme inventarisatie van kruisen, kapellen en vrijstaande beelden in Limburg.

2004
De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg viert haar vijftigjarig jubileum en stelt in dit kader een jubileumuitgave van de Nieuwsbrief samen waarin alle bestuursleden een object uit hun werkgebied beschrijven.

2005
Verschillende activiteiten vinden plaats, waaronder een tentoonstelling in het Limburgs Museum in Venlo en de uitgave van de publicatie met CDROM ‘Monumenten van vroomheid ; Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg’, onder redactie van Peter Nissen en Koos Swinkels.

 

2008
De Stichting brengt de DVD ‘Kruisen en Kapellen in Limburg’ uit. Deze productie is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van: Provincie Limburg, Monumentenwacht Limburg en Huis voor de Kunsten Limburg.

2011
In april 2011 brengt de Stichting het 50e nummer uit van het tijdschrift ‘Kapellen en Kruisen’.

2012
Dit jaar wordt er hard gewerkt om de nieuwe website operationeel te krijgen. In eerste instantie worden de teksten ingevoerd en in een later stadium wordt de database van het religieus erfgoed toegankelijk gemaakt.

2014
De regionale omroep L1 maakt in samenwerking met onze stichting een tiendelige tv-serie over kruisen en kapellen in Limburg.

2016
L1 maakt voor de tweede keer in samenwerking met onze stichting een tv-serie over kruisen en kapellen.

2020
De jaarlijkse contactdag kan vanwege de Coronapandemie niet doorgaan.

2021
Ook dit jaar vervalt de jaarlijkse contactdag vanwege de Coronapandemie.