Doel

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich in om dit bijzondere religieuze erfgoed van kruisen, kapellen, Lourdesgrotten, heiligenbeelden en ensembles in de openbare ruimte te behouden.

De stichting inventariseert en documenteert de kruisen, kapellen, enz. en verstrekt informatie over tradities en gebruiken. Ook ondersteunt de stichting de vele vrijwilligers van de lokale groepen, heemkundeverenigingen en particulieren,  kruisen en kapellen plaatselijk beheren en onderhouden, met informatie en adviezen op het gebied van restauratie en onderhoud.

Deze uitingen van volksdevotie zijn zo kenmerkend voor onze provincie dat de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zich samen met ongeveer vijfenzestig plaatselijke groeperingen inzet voor de instandhouding van deze monumenten.

 

Beleidsplan 
In 2015 heeft de stichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Download het plan door op onderstaande afbeelding te klikken.

 Beleidsplan