Monument voor de buurt De Huls – gem. Simpelveld
7 december 2020

Monument voor de buurt De Huls – gem. Simpelveld

Waar meer dan zestig jaar de hulpkerk van De Huls stond, staat nu een monument.

De eerste steen met daarin gegraveerd de datum 18 september 1955, het altaar, een glas-in-loodraam, de klok en het kruis zijn bewaard gebleven na de sloop van voornoemde kerk in 2017. Het materiaal werd opgeslagen, in afwachting van een bestemming.

De elementen zijn verwerkt in een monument dat de plek siert waar vroeger het bescheiden Godshuis stond. Ruim twintig leibomen geven de contouren van de kerk aan, de rest van het terrein is ingericht met openbaar groen, bestrating en twee banken.

Piet Franssen ontwierp het gedenkteken en was verantwoordelijk voor de uitvoering. Math Kockelkoren van de werkgroep Huls is het kerkbestuur van Simpelveld erkentelijk dat het stuk grond aan de Hulser gemeenschap heeft overgedragen voor het symbolische bedrag van 1 Euro. Ook de stichting Hulser Welzijn heeft een bijdrage geleverd.

Als het Coronavirus het toelaat wordt het monument komend voorjaar ingezegend.

 

Bron: Dagblad De Limburger okt 2020

(afb. van Pixaline via Pixabay)

Terug naar nieuwsoverzicht