Mariakapel

KapelMariakapelSittard-Geleen

Broeksittarderweg 167a
6137BJ Broeksittard
Bekijk op Google Maps
lb519249-+lb3915-20060904-mowa+%287%29.jpg
lb519249-+lb3915-20060904-mowa+%282%29.jpg
lb519249-+lb3915-20060904-mowa+%281%29.jpg

Mariakapel Broeksittard

Het kapelletje te Broeksittard werd omstreeks 1815 gebouwd als herinnering aan de bevrijding van de Fransen. Een boerenknecht die werkte op een boerderij in de buurt van dit ‘Heilig Húske’ bouwde het uit dankbaarheid en onderhield het kapelletje jarenlang.

Rond 1550 werd al melding gemaakt van het ‘Broeksittards Kleusken’, waaruit kan worden afgeleid dat er in die tijd ook al een gebedshuisje stond.

In 1879 vroeg de toenmalige pastoor Th. Beumen aan de familie Kamps om het kapelletje te onderhouden. De kapel verkeerde toen in zeer slechte staat en werd gerenoveerd en rond 1900 gecementeerd.

In de kapel staat een zeer oud beeldje, in kleertjes gestoken. Het lijfje bestaat uit twee eenvoudige stokjes, armen en hoofd zijn wel aanwezig. Maria is hier beter bekend als ‘staak-Maria’. De hoofden van Maria en het kindje Jezus zijn uit hout gesneden. Dit beeldje en de kapel zijn tot 1930 door de familie Kamps onderhouden (51 jaren).

Van 1930 tot 1973 werd de kapel verzorgd door mevrouw Coenen-Schins. Zij liet de kapel in 1945 verbouwen. Na de verbouwing trok op Eerste Pinksterdag (27 mei 1945) de processie vanaf de kerk in Broeksittard naar deze, toen nog echte veldkapel. Pastoor Th. Mulder hield na de zegening nog een toewijding aan Maria. Thans gaat de (bronk) processie nog steeds ieder jaar naar deze kapel.

Aan het Mariabeeldje werd in 1900 door de familie Kamps een zilveren kroon en scepter toegevoegd.

De familie Schings schonk in 1945 een zilveren kroontje dat op het hoofdje van het kindje Jezus werd gezet.

Vóór de kapel stond vroeger een oud kruisbeeld dat in 1947 verplaatst werd naar de Kruisstraat.

Het kruisbeeld dat er nu staat werd in september 1947 ingezegend en was een geschenk van de familie Jetten-Beckers. 

Uit dankbaarheid dat Broeksittard gespaard was gebleven van het oorlogsgeweld beloofde pastoor Th. Mulder in 1947 dat ten eeuwigen dage in september een processie naar de kapel zou trekken.

Bron; Kapellen en Kruisen no. 69 – dec. 2015 / Chris Willems

Foto's: 2006 MoWa

Groenvoorziening

er staan bomen rond de kapel

Publicaties
kwartaalmagazine

tijdschrift Kapellen en Kruisen van de SKKL

In uitgave no. 69 van december 2015 staat een artikel over deze kapel.

Specficaties
  • bouwjaar/geplaatst 1815
  • materiaal steen