Het Dalheimer kruis wordt gerestaureerd
29 september 2021

Het Dalheimer kruis wordt gerestaureerd

Een restauratie is nodig

Het kruis, dat tevens een belangrijke rol speelt als devotioneel object en in het recente verleden onder meer in de jaarlijkse vastenprocessie werd meegedragen, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar object. Zijn huidige plek in de kathedraal is er mogelijk mede de oorzaak van dat er onder meer schade in de verflagen is ontstaan. Om het kruis van verder verval te redden is een restauratie dringend noodzakelijk. Deze zal vanaf voorjaar 2022 plaatsvinden. Bijzonder is dat het kruis in de kathedraal zelf wordt gerestaureerd, zodat het publiek de vorderingen van het werk kan volgen. Na de restauratie krijgt het Dalheimer Kruis een andere, prominente en meer veilige plek in de kathedraal.

Aftrap van de restauratiecampagne

Op vrijdag 1 oktober aanstaande is er eerst een besloten expertmeeting met internationale deskundigen op het gebied van restauratie en middeleeuwse beeldhouwkunst. Om 15.30 is publiek en pers welkom in de kathedraal. In een tweetal korte presentaties lichten Arnold Truyen (Stichting Restauratie Atelier Limburg) en Rob Dückers (projectcoördinator) de restauratie en herplaatsing verder toe.

~ Rob Dückers

Projectcoördinator restauratie Dalheimer Kruis

Foto: Marco van het Klooster

Terug naar homepage