Contactdag Kruisen en Kapellen op 13 mei in Simpelveld

Op zaterdag 13 mei vindt jaarlijkse contactdag van de Stichting Kruisen en Kapellen plaats. De middag vindt dit jaar plaats in het museum ‘De Schat van Simpelveld’. De contactdag is bedoeld voor iedereen die meehelpt of geïnteresseerd is in het behoud en beheer van kruisen, kapellen, beeldengroepen of Lourdesgrotten in Limburg.

De jaarlijkse contactdag is er voor iedereen in Limburg die zich inzet voor kruisen en kapellen. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 mei. Locatie is het bijzondere museum De Schat van Simpelveld. In en rond dit voormalige klooster is een unieke collectie religieuze kunst en klein-religieus erfgoed te vinden.

Moederhuis zusters Arme Kind Jezus
Het museum is gevestigd in het voormalige moederhuis en generalaat van de zusters van het Arme Kind Jezus. De congregatie werd halverwege de 19e eeuw in Aken gesticht door de inmiddels zaligverklaarde Clara Fey. Vanwege de moeilijke politieke situatie in Duitsland, besloot zij uit te wijken naar Nederland. Zo kwamen de zusters in Simpelveld terecht, waar ze een enorm kloostercomplex met een prachtig park lieten verrijzen. De zusters runden scholen en kindertehuizen, maar hielden zich ook bezig met religieuze kunst. Ze borduurden prachtige liturgische gewaden en stonden ook bekend vanwege hun wassenbeelden voor kerstgroepen.

De zusters hebben zich een paar jaar geleden uit Simpelveld teruggetrokken en in hun voormalige klooster is nu een heel mooi museum met religieuze kunst te zien, waarvan een deel door de zusters zelf is gemaakt. Ook over het ontstaan van de congregatie en het leven van de in 2018 zaligverklaarde Clara Fey wordt in het museum veel informatie verstrekt. Zeer de moeite waard is ook het zogeheten Hellingbos achter het klooster. Hier zijn onder meer een Lourdesgrot, een kruisweg, diverse kapelletjes en een begraafplaats te vinden.

Contactdag
Op deze bijzondere plek houden we dit jaar onze contactdag. Iedereen die zich bezighoudt met kruisen, kapellen en ander klein-religieus erfgoed is van harte welkom. We beginnen de middag met iedereen bij te praten over de actuele ontwikkelingen binnen onze stichting. Ook staan we stil bij het afscheid van enkele van onze bestuursleden. Vervolgens worden we rondgeleid door het museum en het Hellingbos. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Deelname kost € 15,- per persoon (inclusief entree museum, rondleiding en consumptie) ter plekke te voldoen.

Programma

  • 13.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en vlaai in museum De Schat van Simpelveld, Kloosterstraat 68 in Simpelveld

  • 13.30 uur Opening en korte terugblik op het wel en wee van het klein religieus erfgoed  

  • 13.45 uur Afscheid van enkele bestuurleden

  • 14.00 uur Start rondleidingen door het museum en het aanpalende Hellingbos

  • Aansluitend tot circa 17.00 uur gezamenlijke afsluiting en nazit

Aanmelden 
Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen met uw naam, aantal personen en eventueel de naam van uw stichting of werkgroep. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei via skkl@bisdom-roermond.nl