Slotmanifestatie Sociale Innovatie Instandhouding klein Religieus Erfgoed.

05 april, 2014 op 16:19

Ter afsluiting van het grensoverschrijdende project ‘Sociale Innovatie Instandhouding Klein Religieus Erfgoed’ is donderdag 3 april j.l. in Steyl de website www.erfgoedkompas.nl gelanceerd. Op deze site is informatie te vinden over kruisen, kapellen, Lourdesgrotten, heiligenbeelden en bijzondere grafmonumenten in vijf provincies in Nederland en Vlaanderen.
De website werkt aan de hand van een landkaart. Daarop staat precies aangegeven waar dit zogeheten klein religieus erfgoed te vinden is. Wie een icoontje op de kaart aanklikt, krijgt direct een foto van het object te zien met een korte beschrijving en een link naar meer achtergrond informatie. Het is de bedoeling dat de site de komende jaren nog verder aangevuld wordt.

Het efgoedkompas is het tastbare resultaat van een samenwerkingsproject tussen de provincies Limburg, Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Atnwerpen en West-Vlaanderen. In al deze regio’s is veel religieus erfgoed te vinden. Met behulp van Europese subsidie is afgelopen jaren intensief gewerkt aan een inventarisatie van alle bijzondere monumenten, die nu via de website letterlijk in kaart zijn gebracht.

Sociale Werkvoorziening
Bovendien is zowel in België als in Nederland met hulp van sociale werkplaatsen een groot aantal moumenten opgeknapt. Hierdoor konden de werkzaamheden relatief goedkoop worden uitgevoerd en kregen de sociale werkplaatsen de gelegenheid om mensen met een arbeidsbeperking op te leiden tot restaurateurs.

Het project werd donderdag 3 april afgesloten met een symposium in het Missiehuis in Steyl en georganiseerd door Monumentenwacht Limburg. Vertegenwoordigers van de verschillende regio’s waren hierbij aanwezig en presenteerden de projecten uit hun provincie. Vanuit het bisdom Roermond werd aan dit project meegewerkt door de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.

Mobiele website
Naast inventarisatie en restauratie is er op veel plekken ook gewerkt aan het uitzetten van nieuwe wandel- en fietstochten. Van de nieuwe website is ook een mobiele variant gemaakt, zodat deze ook onderweg te raadplegen is.

In totaal is in het project Sociale Innovatie ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan de helft door de Europese Unie is betaald. Van het totaal bedrag is ongeveer 1 miljoen euro geïnvesteerd in Limburg.

De site: www.erfgoedkompas.nl

Op de site is ook een filmpje over het project te vinden.

M. Bemelmans.

Zie ook verslag in Dagblad de Limburger van zaterdag 5april; Wie het kleine niet eert; (horizon)  pg. E10-E11

Tags: