Contactdag op 12 april 2014 in Steyl.

24 april, 2014 op 12:42

Contactdag 2014 in Steyl

Op zaterdag 12 april vond de jaarlijkse contactdag van onze Stichting plaats in het kloosterdorp Steyl.

Bij de ontvangst, met koffie en gebak, bleek al snel dat er deze keer een grote opkomst was.
Er moesten zelfs stoelen en tafels worden bijgeplaatst. Uiteindelijk bleken er 82 deelnemers te zijn. Het hoogste aantal ooit!

Voorzitter Matheu Bemelmans opende de bijeenkomst. Hij stond meteen stil bij het overlijden van Ben Brader en memoreerde nog eens welke geweldige betekenis Ben voor onze Stichting heeft gehad. Vervolgens wees hij erop dat Koos Swinkels was benoemd tot erevoorzitter van onze Stichting. Ook ging hij kort in op de nieuwe verdeling van de taken binnen ons bestuur, met name de benoeming van Jos Jenniskens tot secretaris en hoofdredacteur van ons blad.

Via een mooie videopresentatie maakten de aanwezigen kennis met de drie kloostergemeenschappen die nog in Steyl aanwezig zijn.

Daarna werden twee groepen geformeerd, die onder leiding van Pater Jan van Ass en Mevrouw Joke Kronenburg-Trepels een rondleiding kregen.
Daarbij werden de Boven- en Benedenkerk van het Missiehuis bezichtigd.
Vervolgens ging men naar de ruime kloostertuinen met de bijzondere grotten.
Ook het kloosterkerkhof van de paters werd bezocht.
Het mooie weer maakte deze rondgang nog extra aantrekkelijk en bood tevens gelegenheid met elkaar in gesprek te raken.
Het was voor iedereen wel duidelijk, dat je “Steyl” niet helemaal kunt bezichtigen in een paar uur. Velen hebben de conclusie getrokken dat het de moeite loont om hier nog eens terug te komen.


W.v.D. 24-04-2014

Tags: