Bissebeekse Verzen van Wiel Oehlen

27 augustus, 2015 op 12:30

Bissebeekse Verzen
Een meisje als een klaproos
luistert naar de wind.
Zij heeft zomersproeten,
want zij is familie van de zon.
Zij speelt vlieger met haar jas.
In haar gedachten vliegt zij
over de velden
en de huizen van haar dorp.
Als zij moe is,
legt zij de wind stil,
doet haar jas dicht
en gaat naar school.

Wiel Oehlen

Een nietig beekje meandert schuchter door het Zuid-Limburgse heuvelland. Waar het de kans krijgt, verbergt het zich onder struikgewas of achter meidoornhagen. De Bissebeek. Het stroompje ontspringt in de velden tussen de dorpjes Hulsberg en Wijnandsrade en wordt een paar kilometer verder alweer gulzig opgeslokt door een bredere stroom, de Geleenbeek. De Bissebeek staat voor de dichter/schrijver Wiel Oehlen symbool voor een wereld waarin de natuur het nog voor het zeggen heeft en waar de mensen hun plaats weten. Een wereld waarin, tegen de verdrukking in, de rust regeert. Zolang het nog kan geniet hij daarvan en schrijft hij daarover. Tegen beter weten in. ‘Bissebeekse Verzen’, een bundel met verstilde maar toch toegankelijke poëzie.

Dichtbundel Bissebeekse Verzen
Auteur Wiel Oehlen
Fotografie Jan Jansen, Nuth
Uitgever TIC Maastricht
Aantal bladzijden 64 (full colour)
Prijs € 12,50
Verschijningsdatum in de loop van de maand oktober 2015

De opbrengst van deze bundel is bestemd voor het vervaardigen van replica’s van heiligenbeelden in de openbare ruimte. Niet alleen het openbaar kunstbezit maar ook het religieus erfgoed valt regelmatig ten prooi aan diefstal en vandalisme. Als antwoord daarop heeft zich in Venray een werkgroep gespecialiseerd in het vervaardigen van replica’s van kostbare heiligenbeelden. Het originele beeld wordt in voorkomende gevallen veilig opgeborgen en vervangen door een natuurgetrouw nagebootste replica. De werkgroep opereert vanuit een eigen atelier en is verbonden aan de plaatselijke Stichting Kruisen en Kapellen. De werkgroep is gaarne bereid haar diensten binnen de hele provincie Limburg aan te bieden en de opbrengst van deze bundel helpt haar daarbij een stukje op weg.
De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg (de overkoepelende provinciale organisatie, die zich inzet voor het behoud van de vele monumentjes van vroomheid op het Limburgse grondgebied) beveelt Bissebeekse Verzen van harte aan en onderschrijft het grote belang van de inzet van de werkgroep uit Venray.

Voorintekeningen kunnen vóór 1 augustus 2015 per mail worden doorgegeven aan: w.oehlen@planet.nl (onder vermelding van ‘Bissebeekse Verzen’, aantal exemplaren, naam, adres en woonplaats) en gelijktijdig worden overgemaakt op rekeningnummer NL57 INGB 0002 5225 46 (ten name van W.J.H. Oehlen, Swier 47, 6363 CL Wijnandsrade). De aldus bestelde bundels worden gesigneerd in oktober/november 2015 thuis bezorgd. Voor sponsoring kan ook van voornoemd rekeningnummer gebruik worden gemaakt (onder vermelding van ‘donatie Bissebeekse Verzen’).

Bissebeekse Verzen
Een meisje als een klaproos
luistert naar de wind.
Zij heeft zomersproeten,
want zij is familie van de zon.
Zij speelt vlieger met haar jas.
In haar gedachten vliegt zij
over de velden
en de huizen van haar dorp.
Als zij moe is,
legt zij de wind stil,
doet haar jas dicht
en gaat naar school.
Wiel Oehlen
Een nietig beekje meandert schuchter door het Zuid-Limburgse heuvelland. Waar het de kans krijgt, verbergt het zich onder struikgewas of achter meidoornhagen. De Bissebeek. Het stroompje ontspringt in de velden tussen de dorpjes Hulsberg en Wijnandsrade en wordt een paar kilometer verder alweer gulzig opgeslokt door een bredere stroom, de Geleenbeek. De Bissebeek staat voor de dichter/schrijver Wiel Oehlen symbool voor een wereld waarin de natuur het nog voor het zeggen heeft en waar de mensen hun plaats weten. Een wereld waarin, tegen de verdrukking in, de rust regeert. Zolang het nog kan geniet hij daarvan en schrijft hij daarover. Tegen beter weten in. ‘Bissebeekse Verzen’, een bundel met verstilde maar toch toegankelijke poëzie.
Dichtbundel Bissebeekse Verzen
Auteur Wiel Oehlen
Fotografie Jan Jansen, Nuth
Uitgever TIC Maastricht
Aantal bladzijden 64 (full colour)
Prijs € 12,50
Verschijningsdatum in de loop van de maand oktober 2015
De opbrengst van deze bundel is bestemd voor het vervaardigen van replica’s van heiligenbeelden in de openbare ruimte. Niet alleen het openbaar kunstbezit maar ook het religieus erfgoed valt regelmatig ten prooi aan diefstal en vandalisme. Als antwoord daarop heeft zich in Venray een werkgroep gespecialiseerd in het vervaardigen van replica’s van kostbare heiligenbeelden. Het originele beeld wordt in voorkomende gevallen veilig opgeborgen en vervangen door een natuurgetrouw nagebootste replica. De werkgroep opereert vanuit een eigen atelier en is verbonden aan de plaatselijke Stichting Kruisen en Kapellen. De werkgroep is gaarne bereid haar diensten binnen de hele provincie Limburg aan te bieden en de opbrengst van deze bundel helpt haar daarbij een stukje op weg.
De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg (de overkoepelende provinciale organisatie, die zich inzet voor het behoud van de vele monumentjes van vroomheid op het Limburgse grondgebied) beveelt Bissebeekse Verzen van harte aan en onderschrijft het grote belang van de inzet van de werkgroep uit Venray.
Voorintekeningen kunnen vóór 1 augustus 2015 per mail worden doorgegeven aan: w.oehlen@planet.nl (onder vermelding van ‘Bissebeekse Verzen’, aantal exemplaren, naam, adres en woonplaats) en gelijktijdig worden overgemaakt op rekeningnummer NL57 INGB 0002 5225 46 (ten name van W.J.H. Oehlen, Swier 47, 6363 CL Wijnandsrade). De aldus bestelde bundels worden gesigneerd in oktober/november 2015 thuis bezorgd. Voor sponsoring kan ook van voornoemd rekeningnummer gebruik worden gemaakt (onder vermelding van ‘donatie Bissebeekse Verzen’).
Wiel Oehlen (Voerendaal 1950) begon in 1981 met het publiceren van gedichten en aforismen in literaire tijdschriften, was bestuurslid van het Letterkundig Centrum Limburg en de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, debuteerde in 1989 met de dichtbundel ‘De voorgeschreven route’, verzorgde van 1992 tot 1998, onder het pseudoniem 'punaise', een aforistische column in het Limburgs Dagblad en publiceerde zijn beste aforismen uit die periode in de bundels 'Op hol geslagen mensen' (1995) en ’Georganiseerde onmacht' (1998) en in een scheurkalender die in 2006 door de Mediagroep Limburg werd uitgegeven. Diverse aforismen van zijn hand werden opgenomen in ‘Het grootste citatenboek ter wereld’ en in ‘Het groot citatenboek van de 21ste eeuw’. In 2010 verscheen bij uitgever TIC Maastricht de dichtbundel ‘Volk van Goede Snit’. Hij stelde daarnaast bloemlezingen samen met kinderpoëzie (‘Er is een raam in de maan’) en van de belangrijkste literatuur over wegkruisen en veldkapellen (die onder de titel ‘Veldboeketten’ werd opgenomen in het standaardwerk ‘Monumenten van Vroomheid’) en verzorgde een groot aantal heemkundige publicaties.
In ‘Bissebeekse Verzen’ is een aantal foto’s opgenomen van de hand van Jan Jansen uit Nuth (1938-2014), een gewaardeerde amateur-fotograaf die zich heeft toegelegd op het vastleggen van het Limburgse leven en landschap in rustieke sfeerbeelden.


Wiel Oehlen (Voerendaal 1950) begon in 1981 met het publiceren van gedichten en aforismen in literaire tijdschriften, was bestuurslid van het Letterkundig Centrum Limburg en de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, debuteerde in 1989 met de dichtbundel ‘De voorgeschreven route’, verzorgde van 1992 tot 1998, onder het pseudoniem 'punaise', een aforistische column in het Limburgs Dagblad en publiceerde zijn beste aforismen uit die periode in de bundels 'Op hol geslagen mensen' (1995) en ’Georganiseerde onmacht' (1998) en in een scheurkalender die in 2006 door de Mediagroep Limburg werd uitgegeven. Diverse aforismen van zijn hand werden opgenomen in ‘Het grootste citatenboek ter wereld’ en in ‘Het groot citatenboek van de 21ste eeuw’. In 2010 verscheen bij uitgever TIC Maastricht de dichtbundel ‘Volk van Goede Snit’. Hij stelde daarnaast bloemlezingen samen met kinderpoëzie (‘Er is een raam in de maan’) en van de belangrijkste literatuur over wegkruisen en veldkapellen (die onder de titel ‘Veldboeketten’ werd opgenomen in het standaardwerk ‘Monumenten van Vroomheid’) en verzorgde een groot aantal heemkundige publicaties.
In ‘Bissebeekse Verzen’ is een aantal foto’s opgenomen van de hand van Jan Jansen uit Nuth (1938-2014), een gewaardeerde amateur-fotograaf die zich heeft toegelegd op het vastleggen van het Limburgse leven en landschap in rustieke sfeerbeelden.

Tags: