Bisschop Wiertz opend laatste keer meimaand Leenderkapel

18 april, 2017 op 02:02

Stichting Leenderkapelletje, Schaesberg

 
Persbericht 
 
 
Landgraaf, 17 april 2017 


Bisschop Wiertz opent laatste keer meimaand Leenderkapel


Op maandag 1 mei komt bisschop Frans Wiertz naar de Leenderkapel in Landgraaf om de meimaand te openen. Het is de laatste keer dat hij dit doet als bisschop van Roermond. Aan het einde van dit jaar legt Mgr. Wiertz namelijk zijn functie neer, omdat hij dan 75 jaar wordt. 

 

De afgelopen 24 jaar was het traditie dat de bisschop bij de opening of de sluiting van de meimaand aanwezig was. Het waren steeds heel feestelijke vieringen, omdat de bisschop als oud-kapelaan van Schaesberg ook een persoonlijke relatie met de Leenderkapel heeft. Hoewel het zeker niet uitgesloten is dat Mgr. Wiertz nog eens de Leenderkapel bezoekt, ligt het gezien zijn oogkwaal niet voor de hand dat hij in de toekomst nog de mis aan de kapel kan opdragen. 


De openingsmis op 1 mei begint ’s avonds om 19.00 uurDe muziek bij de openingsviering wordt verzorgd door soliste Wendy Kokkelkoren. Zij krijgt daarbij dit jaar hulp van het Gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia uit Nieuwenhagen. Het koor onder leiding van Sybill Cremers bestaat dit jaar precies 100 jaar. De opening van de meimaand bij de Leenderkapel is een van de activiteiten in het kader van het jubileum. Alle bezoekers van de kapel ontvangen ook dit jaar weer een gebedsprentje, met daarop dit jaar een afbeelding van Henriëtte Gulpers-Voragen.


Vieringen meimaand

Vervolgens is er de hele meimaand elke dag een eucharistieviering bij de Leenderkapel. Op weekdagen is de mis om 19.00 uur, op zaterdagen om 8.30 uur en op zon- en feestdagen om 17.00 uur. Een kwartier vóór elke mis wordt de rozenkrans gebeden. Op zondagen is de kapel al vanaf 15.00 uurom een kaarsje aan te steken of even binnen te bidden. Verspreid door de maand werken diverse koren en muziekgezelschappen uit de regio aan de vieringen mee. Zo maakt dinsdag 2 mei dialectzanger Paul van Loo zijn opwachting bij de kapel. Ook een groot aantal priesters uit de regio is bereid gevonden om een of meerder keren de vieringen te verzorgen. De stichting Leenderkapelletje is erg dankbaar voor hun medewerking. 


De Leenderkapel in het kapellerbos in Landgraaf is bijna 400 jaar geleden gebouwd door de heren Von und Zu Schaesberg, die destijds op het vlakbij gelegen gelijknamige kasteel woonden. De kapel van Leenhof is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een regionale bedevaartplaats. Meer weten over de kapel? Kijk dan op www.leenderkapel.nl of volg de kapel op Facebook.


Suggestie fotobijschrift: Bisschop Frans Wiertz opent op 1 mei het bedevaartseizoen aan de Leenderkapel.


————————————————————————————————————————
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matheu Bemelmans van de stichting Leenderkapelletje: 06 - 21503933

Bijgaande foto mag rechtenvrij worden gepubliceerd. Mocht de foto niet goed overgekomen zijn, laat dit dan even weten. De foto kan dan op een andere manier worden aangeleverd. Indien gewenst, zijn er ook andere foto’s beschikbaar.

Ter informatie ontvangt u bijgaand ook een exemplaar van de nieuwsbrief die naar alle Vrienden van de Leenderkapel wordt verstuurd.
Tags: